تمامی محصولاتی که از چوب فروش خریداری می گردد باید از طریق درگاه اینترنتی که طی مراحل ثبت سفارش وجود دارد پرداخت گردد .

   چوب فروش دارای نماد اعتماد خرید الکترونیکی می باشد که ضمانت واریز وجه خریدار می باشد .

   پرداخت قطعی به منزله ثبت قطعی است و نیاز به اطلاع دادن آن نیست و سفارش پس از این مرحله بطور خودکار وارد مرحله آماده سازی و تحویل میگردد .

   مبلغ کرایه حمل نیز طی فاکتور از خریدار به همراه مبلغ خرید دریافت می گردد .

   پس از هماهنگی ارسال و تعیین زمان با خریدار در صورت عدم حضور هزینه عودت و ارسال مجدد طی فاکتوری که از سوی همکاران دریافت می کنید باید پرداخت گردد .

   هزینه حمل بارخارج از استان تهران و البرز که از طریق باربری صورت می گیرد بصورت پس کرایه هنگام تحویل بصورت نقدی از خریدار دریافت می گردد .

   در استانهای تهران و البرز حمل در داخل ساختمان نیز صورت می گیرد ولی تحویل کالا درب ساختمان می باشد و پس از تایید خریدار در صورت تمایل همکاران محصول را تا نقطه مورد نظر حمل خواهند کرد از آنجاییکه این یک خدمت اضافی برای رضایت مشتریان در نظر گرفته شده است لذا هر گونه آسیب ، خسارت و شکایت همسایگان متوجه خریدار می باشد .