دکوراسیون و میز منشی مطب جناب آقای دکتر خزایی که با سلیقه خاصی طراحی و اجرا گردید.

محل پروژه : کرج

اجرای-دکوراسیون-مطب

 

کانتر-منشی-مطب

 

میز-منشی-مطب-دکتر-خزایی

 

ارسالی-مشتریان