طراحی و اجرای دکوراسیون مطب و کلینیک فیزیوتراپی جناب آقای دکتر اردیبهشت.

مجموعه کامل از میز اداری ، میز پذیرش ، پارتیشن بندی و دکوراسیون داخلی.

محل پروژه : کرج

طراحی-دکوراسیون-مطب

 

کانتر-مطب-دندانپزشکی

 

ارسالی-مشتریان