میز پایه فلزی با صفحه MDF همراه با دیزاین عالی محیط ، ارسالی مشتری گرامی جناب آقای نقدی

محل پروژه : تهران

میز پایه فلزی با صفحه ام دی اف - میز پایه فلزی با صفحه MDF

 

میز پایه فلزی K79 - میز پایه فلزی با صفحه MDF

 

ارسالی مشتریان - میز پایه فلزی با صفحه MDF