میز پایه فلزی U شکل مناسب برای فضای اداری و مسکونی همراه با مقطع مثلثی شکل

محل پروژه : تهران کرج

 

 

 

 

 

ارسالی مشتریان - میز پایه فلزی U شکل