میز صفحه شیشه ای مدرن

میز-صفحه-شیشه-ای-مدرن-پایه-فلزی

میز صفحه شیشه ای مدرن یک شاهکار در طراحی است. ترکیب دو متریال متضاد با یکدیگر باعث شده تا این محصول از هر نظر متفاوت به نظر برسد. استفاده از صفحه شیشه با ضخامت ۱۰ میلیمتر ، باعث افزایش استحکام آن نیز گردیده.