آرشیو برچسب های: بیفما

استاندارد بیفما چیست؟

استاندارد بیفما چیست؟ استاندارد بیفما در کدام حرفه استفاده می شود؟ استاندارد بیفما در معنای عام یعنی رعایت قوانین و اصول پایه ای برای هر روند. در صنعت صندلی و مبلمان اداری رعایت استاندارد بسیار حایظ اهمیت است چون با سلامتی انسان رابطه مستقیم دارد. از آنجاییکه مدت زیادی از زمان کاری با استفاده از […]