آرشیو برچسب های: حفظ آرامش در محیط کار

آرامش ذهنی در محیط کار

آرامش-ذهنی-در-محیط-کار-اداری

راه های افزایش آرامش در محیط کار آرامش ذهنی در محیط کار اولویت بسیار مهمی برای حفظ سلامتی و افزایش راندمان در زمان کار است . زندگی کاری مملو از چالش هایی است که می تواند استرس ایجاد کند  و سلامتی را تهدید کند. تارا هیلی استاد دانشگاه هاروارد چهار روش پیشنهاد می کند تا […]