آرشیو برچسب های: قفسه کتاب

قفسه کتاب کاربردی

مدل جدید کتابخانه

قفسه کتاب کاربردی و ۶ راه درخشان برای زیبایی آن قفسه کتاب کاربردی بیشتر اوقات آنقدر ساده و بی روح است که موجب زیبایی اتاق نمی‌شود. رنگهای خنثی و نا مأنوس به زیبایی اتاق نه تنها نمی‌افزاید بلکه موجب القاء حس رخوت و کهنگی می‌گردد. ۶راه حل ساده را برای جذابیت قفسه کتاب پیشنهاد می‌دهیم. […]