آرشیو برچسب های: معایب کمد دیواری ریلی

کمد دیواری ریلی و مزایا و معایب آن

کمد دیواری ریلی-;ln nd,hvd vdgd

کمد دیواری ریلی کمد دیواری ریلی را مدلی بهینه برای انواع کمد مسکونی و اداری باید معرفی کرد. انواع کمد در سری ساخت‌های متنوع و با رویکردهای متفاوت، تولید می‌گردند که هر یک مناسب و متناسب با فضاهای مختلف است که می‌تواند اداری و یا مسکونی باشد. استفاده از کمد در دفاتر کاری شامل کمد‌زونکن، […]