آرشیو برچسب های: هارمونی رنگ ها

هارمونی رنگ چیست ؟

ihvlkd vk - هارمونی رنگ چیست ؟

هارمونی رنگ چیست ؟ و نکاتی جالب درباره آن هارمونی رنگ ،نظریه ترکیب رنگ ها به صورت هماهنگ برای چشم انسان است. به عبارت دیگر، چه رنگهایی  با هم کار می کنند و در کنار یکدیگر هماهنگی دارند و دقیقا به همین دلیل است  که هالک شلوار بنفش پوشیده است و به همین دلیل است […]