زیر مانیتوری تمام شیشه

۲۴۰,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان

زیر مانیتوری تمام شیشه، سطح قرار گیری مانیتور و یا نمایشگر را متناسب با چشم کاربر قرار می‌دهد. زیر مانیتوری بطور مستقیم به بهبود عملکرد عضلات گردن در زمان استفاده از مانیتور کمک می‌کند. محصول ZM-6 با شیشه 10 میلیمتر شفاف تولید شده است که در نوع سفارشی امکان سفارش به صورت سند بلاست یا مات را دارد. ارتفاع از سطح میز 10 سانتیمتر می‌باشد و دو طول 400 و 500 میلیمتر عرضه می‌گردد.

زیر-مانیتوری-شیشه-ای-اداری
زیر مانیتوری تمام شیشه